ONZE DIENSTEN

Making it fit with people and values

MAKING AN IMPACT

Onze diensten stemmen wij af op de behoefte van onze klanten. Op deze manier wordt de juiste match gezocht tussen people en value. Daarbij zoeken wij continue naar slimme en innovatieve oplossingen om met onze dienstverlening blijvend waarde te leveren. We zijn een jonge organisatie, die wendbaar is. 

Wij geloven in een langdurige relatie waarbij vertrouwen centraal staat. Vanuit deze dynamiek leveren wij onze diensten vanuit de volgende vier thema’s.

WE CREATE VALUE

TOGETHER

Hogere klantwaarde met digitalisering in uw businessmodel. Wij helpen u bij het creëren van kortere time-to-market. Denk aan de volgende aspecten:

 • Inventariseren: Wij scannen uw bedrijfsprocessen en adviseren u over de verbeterpotentie die onze business consultants identificeren.
 • Analyseren: Onze business consultants kunnen bedrijfsprocessen analyseren of uw wensen en eisen ophalen.
 • Ontwerpen: De huidige bedrijfsprocessen kunnen wij voor u herontwerpen, waarbij de verspillingen worden geëlimineerd uit de processen.
 • Realiseren: Het ontwerp en de verbeterpunten kunnen wij realiseren door onze consultants in te zetten.

De betrouwbaarheid van uw IT-landschap en netwerk is de basis om klantwaarde te kunnen leveren. Wij helpen u bij het ontwikkelen van software of platform met onze ervaren specialisten. Ons team staat klaar om u te helpen bij onder andere:

 • Selectie: Wij helpen u bij het maken van een goede keuze bij een applicatie of ICT-systeem. Deze keuze begeleiden wij door middel van ervaring en methodieken die wij hebben ontwikkeld. Daarnaast hebben wij ook ervaring met het begeleiden van aanbestedingen en marktconsultaties op het gebied van ICT.
 • Ontwerpen: Wij helpen u bij het ophalen van wensen en eisen en op basis daarvan maken van ontwerpen ten behoeve van een toekomstige applicatie of ICT-systeem. Dit kan een opmaat applicatie zijn, maar ook een COTS.
 • Bouwen: Samen met onze partners kunnen wij COTS configureren of software op maat bouwen.
 • Uitvoeren: De implementatie van het ICT-systeem kunnen wij voor onze rekening nemen. Samen met onze ervaren consultants zorgen wij voor een goede implementatie.
 • Beheren: Wij kunnen het beheer van uw applicatie of ICT-systeem op ons nemen.

DIGITAL TECHNOLOGY IS BEST WHEN IT

BRINGS PEOPLE TOGETHER

QUALITY IS EVERYONE'S

RESPONSIBILITY

Wij maken de kwaliteit van uw IT-landschap inzichtelijk met onze ervaren testconsultants die kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Vanuit onder andere de volgende onderdelen kunnen wij uw organisatie verder helpen.

 • Testanalyse/ testautomation engieers: Wij bieden kwalitatieve test engineers en analisten aan. Onze test professionals hebben kennis van ISTQB en TMap en hebben ervaring met Agile. Bovendien streven onze professionals om de time-to-market kort te houden door testautomatisering toe te passen.
 • Testmanagement: Onze testmanagers en testcoördinatoren zijn kundig om grote testprojecten op te zetten en uit te voeren. Met oog op de klantwaarde hebben zij ervaring om de optimale testaanpak afhankelijk van de organisatie te realiseren.
 • Testconsultancy: Vanuit onze ervaring en kennis adviseren wij onze klanten op het gebied van software testen. Hierbij bieden wij de volgende diensten aan, volwassenheidsscan van de testorganisatie, opzetten van een testorganisatie, implementatie testtooling, testautomatisering en opleiden van testprofessionals. Deze diensten leiden tot een hogere business waarde.

De performance van uw organisatie in kaart brengen? In hoeverre is uw strategie passend bij uw businessmodel? Onze consultants ondersteunen bij verschillende aspecten zoals:

 • Strategie herijken: Wij faciliteren de beste strategiesessies samen met uw directie en management komen wij tot een herijkte strategie.
 • Strategie operationaliseren: Wij kunnen uw organisatie in beweging brengen en ervoor zorgen dat de organisatie de strategie omarmt en operationaliseert. Deze transformatie doen wij door een programma te starten en vanuit dat programma inspireren wij de organisatie en zorgen voor de verandering.
 • Management sparringpartner: Bij dilemma’s of uitdagingen kunnen wij het management of directie adviseren om de juiste keuzes te maken.
 • Evaluaties raden van toezicht: In de publieke sector hebben wij ervaring met het faciliteren van evaluaties voor raden van toezicht.
 • Toezichtvisie raden van toezicht: Elke RvT heeft tegenwoordig een visie waarop het interne toezicht gerealiseerd wordt. We kunnen samen met uw RvT deze visie vormen. Dit doen wij door een sessie te organiseren.

WE INSPIRE, MOTIVATE AND

DELIVER VALUE

CONTACT

Zijn er vragen naar aanleiding van onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op.